Follow Us!
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

เรานำเสนอบทความต่างๆที่น่าสนใจ บทความที่แปลมาจากงานวิจัยของต่างประเทศ บทความที่เรานำเสนอมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เราได้นำเสนอยางฝึกจับดินสอ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมทักษะการเขียนหนังสือ การจับดินสอให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ยางฝึกจับดินสอนี้ได้ถูกออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัดชาวอเมริกา ท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวบไซต์ iqkidonline.com
ความรู้เกี่ยวกับเด็กทั้งหมด
บทความน่าสนใจล่าสุด

Posts Tagged ‘kid song’

ฝึกออกเสียง Phonics (Long A word)

Thursday, June 6th, 2013

ฝึกออกเสียง Phonics เป็นเทคนิคการฝึกให้เด็กๆออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามธรรมชาติ โดยการจดจำเสียงในคำศัพท์ สำหรับแบบฝึกหัดฝึกออกเสียง Phonics (Long A word)นี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่เป็นเสียง A ยาว คือ a__e, ai, ay โดยมีกลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละเสียง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียง พร้อมมีรูปภาพน่ารักๆประกอบ คุณครูและผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฝึกหัดนี้ไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ทันทีจากลิงค์ด้านล่างค่ะ

  • เหมาะสำหรับ เด็กอนุบาลและประถมต้น
  • 34 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • แบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ PDF มีทั้งหมด 10 หน้า (more…)

เพลง Phonics (ABC) สำหรับเด็ก

Thursday, May 30th, 2013

เพลง Phonics (ABC) สำหรับเด็ก – Phonics เป็นการสอนให้เด็กๆอ่านและออกเสียงคำต่างๆ โดยใช้ความเชื่อมโยงของเสียง โดยเน้นที่เสียงเริ่มต้นของคำนั้นๆ เพลง Phonics (ABC) สำหรับเด็ก เราได้นำเพลง Phonics (ABC) สำหรับเด็ก เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้เสียง Phonics ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ เป็นการทำให้การออกเสียงและการอ่านคำต่างๆง่ายขึ้น คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆโดยเลียนแบบวิธีการออกเสียงวิธีนี้ ลองรับชมวีดีโอด้านล่างค่ะ (more…)

เพลง ABC สำหรับเด็กอนุบาล

Thursday, May 30th, 2013

เพลง ABC สำหรับเด็กอนุบาล เพื่อใช้ในการเริ่มต้นเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นเพลงง่ายๆทำนองสนุก เราได้นำเนื้อเพลงมาพร้อมกับ music video เพื่อให้เพลง ABC สำหรับเด็กอนุบาลคุณครู และผู้ปกครองสามารถใช้เป็นสื่อการสอนให้กับเด็กๆค่ะ

เนื้อเพลง ABC สำหรับเด็กอนุบาล

A,,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
Sing, sing I can sing, sing, sing I can sing
sing, sing, I can sing ABC! (more…)

เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Shape Song

Saturday, April 7th, 2012

เราขอแนะนำเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Shape Song  เพื่อช่วยสอนคำศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงให้กับเด็กๆ หลังจากที่เด็กสามารถจำตัวอักษรภาษาอังกฤษเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Shape Songต่างๆได้เแล้ว การสอนคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆ ก็เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขั้นต่อไป เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ

สำหรับเพลงนี้ เด็กๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ เช่น circle วงกลม square สี่เหลี่ยม พร้อมกับคำอธิบายง่ายๆว่าสี่เหลี่ยมคืออะไร เช่นมีเส้นสี่ด้าน เป็นเพลงประกอบกับภาพรูปทรงที่มีสีสันน่ารักๆ น่าจะดึงความสนใจเด็กๆให้อยู่ในบทเรียนได้ดี เพลงนี้น่าจะใช้ประกอบในบทเรียนเมื่อคุณพ่อคุณแม่ จะสอนเด็กๆเกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆ ลองรับชมดูจากคลิปวีดีโอ Youtube ด้านล่างนะคะ (more…)