Follow Us!
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

เรานำเสนอบทความต่างๆที่น่าสนใจ บทความที่แปลมาจากงานวิจัยของต่างประเทศ บทความที่เรานำเสนอมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เราได้นำเสนอยางฝึกจับดินสอ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมทักษะการเขียนหนังสือ การจับดินสอให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ยางฝึกจับดินสอนี้ได้ถูกออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัดชาวอเมริกา ท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวบไซต์ iqkidonline.com
ความรู้เกี่ยวกับเด็กทั้งหมด
บทความน่าสนใจล่าสุด

Posts Tagged ‘เพลง Phonics (ABC) สำหรับเด็ก’

ฝึกออกเสียง Phonics (Long A word)

Thursday, June 6th, 2013

ฝึกออกเสียง Phonics เป็นเทคนิคการฝึกให้เด็กๆออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามธรรมชาติ โดยการจดจำเสียงในคำศัพท์ สำหรับแบบฝึกหัดฝึกออกเสียง Phonics (Long A word)นี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่เป็นเสียง A ยาว คือ a__e, ai, ay โดยมีกลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละเสียง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียง พร้อมมีรูปภาพน่ารักๆประกอบ คุณครูและผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฝึกหัดนี้ไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ทันทีจากลิงค์ด้านล่างค่ะ

  • เหมาะสำหรับ เด็กอนุบาลและประถมต้น
  • 34 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • แบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ PDF มีทั้งหมด 10 หน้า (more…)

เพลง Phonics (ABC) สำหรับเด็ก

Thursday, May 30th, 2013

เพลง Phonics (ABC) สำหรับเด็ก – Phonics เป็นการสอนให้เด็กๆอ่านและออกเสียงคำต่างๆ โดยใช้ความเชื่อมโยงของเสียง โดยเน้นที่เสียงเริ่มต้นของคำนั้นๆ เพลง Phonics (ABC) สำหรับเด็ก เราได้นำเพลง Phonics (ABC) สำหรับเด็ก เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้เสียง Phonics ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ เป็นการทำให้การออกเสียงและการอ่านคำต่างๆง่ายขึ้น คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆโดยเลียนแบบวิธีการออกเสียงวิธีนี้ ลองรับชมวีดีโอด้านล่างค่ะ (more…)