Follow Us!
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

เรานำเสนอบทความต่างๆที่น่าสนใจ บทความที่แปลมาจากงานวิจัยของต่างประเทศ บทความที่เรานำเสนอมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เราได้นำเสนอยางฝึกจับดินสอ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมทักษะการเขียนหนังสือ การจับดินสอให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ยางฝึกจับดินสอนี้ได้ถูกออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัดชาวอเมริกา ท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวบไซต์ iqkidonline.com
ความรู้เกี่ยวกับเด็กทั้งหมด
บทความน่าสนใจล่าสุด

Posts Tagged ‘พัฒนากล้ามเนื้อเด็กเล็ก’

ช่วยลูกน้อยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

Saturday, November 15th, 2014

 

ช่วยลูกน้อยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

การมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนั้นเป็นการวางรากฐานให้ลูกน้อยได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กคือการบริหารกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ ข้อมือ เท้า ปากและลิ้น เพื่อช่วยพัฒนาให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีการสื่อสารที่ดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้เด็กหยิบจับสิ่งของต่างๆได้ด้วยตนเอง รวมถึงการเขียนหนังสือ การติดกระดุมเสื้อด้วยตนเอง หรือการผูกเชือกรองเท้าด้วยตนเอง เป็นต้น

การพัฒนาเด็กให้มีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งเเรงจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกน้อย และช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการใช้มือ นิ้วมือ และข้อมือ ทั้งนี้ คุณสามารถหาวิธีการพัฒนาเด็กเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของอวัยวะอื่นๆแข็งแรงได้ที่นี่

กิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 

  1. การปั้นแป้งโดว์

การปั้นแป้งโดว์ สามารถช่วยบริหารกล้ามเนื้อนิ้วมือ มือ และข้อมือได้ดีเลยทีเดียว เพราะเด็กต้องอาศัยอวัยวะต่างๆ เหล่านี้ในการปั้นแป้งโดว์ตามจินตนาการของเด็กๆ การเล่นแป้งโดว์นอกจากจะมีประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อมัดเล็กเเล้วยังส่งผลดีไปถึงการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพราะต้องใช้เเขนในการออกเเรงปั้น และเคลื่อนไหวโยกย้ายแป้งโดว์ กิจกรรมนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ และเป็นวิธีเสริมสร้างสมาธิสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี (more…)