Follow Us!
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

เรานำเสนอบทความต่างๆที่น่าสนใจ บทความที่แปลมาจากงานวิจัยของต่างประเทศ บทความที่เรานำเสนอมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เราได้นำเสนอยางฝึกจับดินสอ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมทักษะการเขียนหนังสือ การจับดินสอให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ยางฝึกจับดินสอนี้ได้ถูกออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัดชาวอเมริกา ท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวบไซต์ iqkidonline.com




ความรู้เกี่ยวกับเด็กทั้งหมด
บทความน่าสนใจล่าสุด

Posts Tagged ‘ปัญหาเด็ก’

ทำไมลูกพูดโกหก

Monday, June 3rd, 2013

เราขอนำบทความน่าสนใจจาก ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับคูณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองที่กำลังดูแลบุตรหลานของท่าน บททำไมลูกพูดโกหกความนี้แนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาเหตุทำไมลูกพูดโกหก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการเข้าใจลูกๆและหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

# เมื่อลูกพูดโกหก #

พ่อแม่มักรู้สึกไม่สบายใจเมื่อพบว่าลูกพูดโกหก แต่การพูดไม่ตรงความจริงของเด็กอาจมีหลายความหมาย ทั้งที่บ่งชี้ว่าน่าจะมีปัญหามากหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงมากนัก  การพูดโกหกที่มักไม่มีปัญหาอะไรรุนแรง เช่น การพูดเล่าเรื่องต่างๆของเด็กวัยอนุบาล ที่มักมีการแต่งเติมมากกว่าความเป็นจริงหรือสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นวัยที่มีความสุขกับการจินตนาการเรื่องต่างๆ และยังแยกความจริงกับเรื่องที่จินตนาการได้ไม่ดีนัก หรือการพูดโกหกเพื่อปกป้องตนเอง คือจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองหรือหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่าง หรือการพูดโกหกของวัยรุ่นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการความเป็นอิสระจากพ่อแม่ หรือการพูดโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายจิตใจของคนอื่น เป็นต้น (more…)

เด็กสมาธิสั้น รักลูกให้ถูกทาง

Saturday, September 4th, 2010

เด็กกับสมาธิสั้น จากรายการรักลูกให้ถูกทางเด็กสมาธิสั้นโดยรักลูกให้ถูกทาง

เราได้นำเสนอ เนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก กับ สมาธิสั้น เพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเด็กกับสมาธิสั้นให้มากขึ้น และสามารถที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น รวมทั้งการฝึกให้เด็กมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

รายการรักลูกให้ถูกทางได้พูดถึงเรื่อง เด็กกับสมาธิสั้น และให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่าน รับชม เด็กกับสมาธิสั้นใน utube ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ (more…)

ปัญหาของเด็กสมาธิสั้น

Monday, May 10th, 2010

ปัญหาของเด็กสมาธิสั้น

การช่วยเหลือปัญหาของเด็กสมาธิสั้นนั้น  นอกจากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้ยาเพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิในการเรียนแล้ว ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการค้นหาและฝึกเด็กให้มีทักษะหลายประการที่เด็กสมาธิสั้นยังขาดอยู่  ซึ่งการขาดทักษะเหล่านั้น  แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้หนักใจ  เช่น  ดื้อ  ซน  พูดไม่ฟัง  ไม่มีระเบียบวินัย  ไม่คิดก่อนทำ ไม่รอบคอบ  ประมาทเลินเล่อ  เอาแต่ใจตัวเอง     การแก้ไขพฤติกรรมต่างๆนั้น  ส่วนใหญ่จะยากลำบาก  เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาของเด็กสมาธิสั้น เราควรทำความเข้าใจและรู้จักโรคสมาธิสั้นให้มากขึ้นจากบทความข้างล่างนี้

รู้จัก…โรคสมาธิสั้น

แพทย์หญิง สุธิรา ริ้วเหลือง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ได้อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นไว้ ดังนี้

“ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุจากความผิดปกติของสมองโดย ตรง ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดู ซึ่งพ่อแม่บางคนจะโทษตัวเองว่าเกิดจากตนเองเลี้ยงดูไม่ดีหรือเปล่า จริงๆ แล้วไม่ใช่ค่ะ แต่การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจจะมีส่วนทำให้เด็กที่เป็นสมาธิสั้น มีอาการจะแย่ลง หรือมีปัญหาแทรกซ้อนได้มากขึ้น และต้องย้ำว่าไม่ใช่เพราะเด็กแกล้ง หรือเรียกร้องความสนใจ เพื่อใช้เป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำงาน หรือไม่ทำการบ้าน”

ปัญหาของเด็กสมาธิสั้นพบ ในวัยไหนมากที่สุดปัญหาของเด็กสมาธิสั้น

“สำหรับเด็กไทย พบประมาณ 5-6 เปอร์เซ็นต์ ในเด็กวัยเรียน ถามว่าส่วนใหญ่วัยไหนเป็น จริงๆ แล้วพบตั้งแต่เด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่สามารถตรวจพบได้ แต่มักจะมีเสียงทักจากคนรอบข้างบ่อยครั้งเลยค่ะ ตอนที่ลูกยังเด็ก เช่น ครูมักบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกซนกว่าเด็กทั่วไปนะคะ หรือคุณพ่อคุณแม่อาจสังเกตกับลูกคนอื่นก่อนหรือเด็กข้างบ้านว่าลูกเราซน จริงๆ แต่หลายท่านมักคิดว่าสรุปว่าเป็นไปตามวัยของเด็ก ซึ่งหมอขอยอมรับค่ะว่า บางครั้งก็ดูยากจริงๆ ทำให้มักจะพามาตอนที่เด็กชั้นประถามแล้ว เพราะสังเกตว่า ลูกไม่สามารถนั่งนิ่งได้ เช่น หนึ่งคาบประมาณ 50 นาที ครูมักรายงานคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่านั่งได้ไม่ถึง 5 นาที ทำงานไม่เสร็จ วอกแวก ลุกจากที่นั่ง นั่งนิ่งไม่ได้ ชวนเพื่อนคุย และมักเป็นวิชาที่ต้องนั่งนิ่ง ทำงานหรือใช่สมาธิมากๆ
ลองสังเกตดูนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่แน่ใจ อาการทั้งหมดที่หมอกล่าวมาควรเป็นก่อน 7 ขวบ และเป็นมานานต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มเป็นตอนโต และเป็นอย่างน้อย 2 สถานการณ์ คือ ที่บ้านหรือโรงเรียน เช่น บางคนอาจจะไม่ชอบไปโรงเรียน แต่พออยู่ที่บ้านแล้วสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี อย่างนี้หมอก็ไม่สงสัยว่าเป็นสมาธิสั้นค่ะ”

ปัญหาของเด็กสมาธิสั้นรักษาอย่างไรให้ถูกต้อง

1. ต้องมีการพูดคุยกับทั้ง เด็ก บ้าน และโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน และร่วมมือกันในการรักษาอย่างถูกต้อง
(more…)