Follow Us!
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

เรานำเสนอบทความต่างๆที่น่าสนใจ บทความที่แปลมาจากงานวิจัยของต่างประเทศ บทความที่เรานำเสนอมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เราได้นำเสนอยางฝึกจับดินสอ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมทักษะการเขียนหนังสือ การจับดินสอให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ยางฝึกจับดินสอนี้ได้ถูกออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัดชาวอเมริกา ท่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวบไซต์ iqkidonline.com
ความรู้เกี่ยวกับเด็กทั้งหมด
บทความน่าสนใจล่าสุด

Posts Tagged ‘การโกหก’

ทำไมลูกพูดโกหก

Monday, June 3rd, 2013

เราขอนำบทความน่าสนใจจาก ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับคูณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองที่กำลังดูแลบุตรหลานของท่าน บททำไมลูกพูดโกหกความนี้แนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาเหตุทำไมลูกพูดโกหก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการเข้าใจลูกๆและหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

# เมื่อลูกพูดโกหก #

พ่อแม่มักรู้สึกไม่สบายใจเมื่อพบว่าลูกพูดโกหก แต่การพูดไม่ตรงความจริงของเด็กอาจมีหลายความหมาย ทั้งที่บ่งชี้ว่าน่าจะมีปัญหามากหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงมากนัก  การพูดโกหกที่มักไม่มีปัญหาอะไรรุนแรง เช่น การพูดเล่าเรื่องต่างๆของเด็กวัยอนุบาล ที่มักมีการแต่งเติมมากกว่าความเป็นจริงหรือสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ เพราะเป็นวัยที่มีความสุขกับการจินตนาการเรื่องต่างๆ และยังแยกความจริงกับเรื่องที่จินตนาการได้ไม่ดีนัก หรือการพูดโกหกเพื่อปกป้องตนเอง คือจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองหรือหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่าง หรือการพูดโกหกของวัยรุ่นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการความเป็นอิสระจากพ่อแม่ หรือการพูดโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายจิตใจของคนอื่น เป็นต้น (more…)