Pencil Grips – ยางฝึกจับดินสอ IQKid

ยางฝึกจับดินสอ IQKid เป็นอุปกรณ์ออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัดชาวอเมริกา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งออกแบบให้เหมาะกับมือและนิ้วมือของเรา ยางฝึกจับดินสอช่วยให้การวางนิ้วมืออยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง ตัวยางจับดินสอถูกออกแบบให้ 90% ของพื้นผิวนุ่มของยางสัมผัสกับนิ้วมือ ซึ่งช่วยลดอาการเกร็งในระหว่างการเขียนในหนังสือ ตัวยางจับดินสอทำให้การจับดินสอได้ขนาดที่เหมาะสม เป็นประโยชน์สำหรับเด็กเล็กที่มีนิ้วมือเล็ก

ยางฝึกจับดินสอนี้เป็นการออกแบบที่สร้างมาตรฐานการจับดินสอ และการเขียนในหนังสือขึ้นใหม่ ยางฝึกจับดินสอเหมาะสำหรับเด็กเล็กที่เพิ่งหัดเขียน นักเรียน นักศึกษา และนักเขียนที่ต้องการความนุ่มมือ ลดอาการปวดนิ้วมือ และข้อมือ

ยางฝึกจับดินสอที่ออกแบบตามการใช้งานที่แตกต่างกัน

ยางฝึกจับดินสอ ออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด