IQKidonline ยินดีที่เผยแพร่ข้อมูล บทความที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าจากนักกิจกรรมบำบัด สำหรับทุกท่านที่สนใจ โดยเฉพาะ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม คุณครูและอาจารย์ และนักกิจกรรมบำบัดในประเทศไทย ข้างล่างนี้เป็นข้อมูล และแคตตาล็อก

แคตตาล็อกยางฝึกจับดินสอ

คู่มือวิธีใช้ยางฝึกจับดินสอรุ่น Shell

คู่มือวิธีใช้ยางฝึกจับดินสอรุ่น Soft

คู่มือวิธีใช้ยางฝึกจับดินสอรุ่น C.L.A.W

คู่มือวิธีใช้ยางฝึกจับดินสอรุ่น Mini