เวบไซท์ IQKIDONLINE.COM จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และรวบรวมอุปกรณ์เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก เราเป็นตัวแทนจำหน่ายยางฝึกจับดินสอ Pencil Grip ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกจับดินสอ ที่ออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัดจากประเทศอเมริกา

นอกจากนี้เวบไซท์ของเรายังรวบรวมบทความเกี่ยวกับการพัฒนาการสำหรับเด็ก บทความจากนักกิจกรรมบำบัดทั่วโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับ คุณพ่อคุณแม่ ที่กำลังค้นหาข้อมูล อุปกรณ์ หรือ ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

IQKIDONLINE.COM

ยางฝึกจับดินสอ-iqkidonline

x
x
x
x