ช่วยลูกน้อยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

การมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนั้นเป็นการวางรากฐานให้ลูกน้อยได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กคือการบริหารกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ ข้อมือ เท้า ปากและลิ้น เพื่อช่วยพัฒนาให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีการสื่อสารที่ดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้เด็กหยิบจับสิ่งของต่างๆได้ด้วยตนเอง รวมถึงการเขียนหนังสือ การติดกระดุมเสื้อด้วยตนเอง หรือการผูกเชือกรองเท้าด้วยตนเอง เป็นต้น

การพัฒนาเด็กให้มีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งเเรงจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกน้อย และช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการใช้มือ นิ้วมือ และข้อมือ ทั้งนี้ คุณสามารถหาวิธีการพัฒนาเด็กเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของอวัยวะอื่นๆแข็งแรงได้ที่นี่

กิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 

  1. การปั้นแป้งโดว์

การปั้นแป้งโดว์ สามารถช่วยบริหารกล้ามเนื้อนิ้วมือ มือ และข้อมือได้ดีเลยทีเดียว เพราะเด็กต้องอาศัยอวัยวะต่างๆ เหล่านี้ในการปั้นแป้งโดว์ตามจินตนาการของเด็กๆ การเล่นแป้งโดว์นอกจากจะมีประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อมัดเล็กเเล้วยังส่งผลดีไปถึงการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพราะต้องใช้เเขนในการออกเเรงปั้น และเคลื่อนไหวโยกย้ายแป้งโดว์ กิจกรรมนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ และเป็นวิธีเสริมสร้างสมาธิสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี

 

  1. การเล่นบล๊อกไม้

ของเล่นเด็กก็สามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กได้หากคุณพ่อและคุณแม่รู้จักเลือก เช่น การเล่นบล็อกไม้ การเล่นบล๊อกไม้นั้นเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความสมดุล ซึ่งต้องอาศัยการใช้นิ้วมือและมือในการต่อบล๊อกให้เป็นชั้นๆ และเคลื่อนย้ายบล๊อกไปมา จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดี การเล่นบล๊อกไม้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ความคิดและการวางแผน รวมถึงเป็นการฝึกการประสานงานของตาและมือ หากคุณไม่มีของเล่นบล๊อกไม้ คุณสามารถใช้ตัวต่อเลโก้ในการพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนของมือได้เช่นกัน

 

  1. พับกระดาษเป็นรูปต่างๆ

ชวนให้ลูกน้อยมาพับกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการของเขา หรือคุณอาจช่วยเขาพับกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ ที่สามารถทำได้ง่าย เช่น พับเรือใบ เป็นต้น การพับกระดาษจะช่วยให้ลูกน้อยได้เปลี่ยนท่าทางการเคลื่อนไหวของมือและนิ้ว คุณสามารถนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาพับกระดาษ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านกายภาพแล้วยังสามารถสอนให้ลูกรู้จักนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ แถมยังเป็นศิลปะงานฝีมือที่สร้างความภูมิใจให้กับเด็กได้อีกด้วย

 

  1. กิจกรรมวาดรูประบายสี

การวาดรูประบายสีนั้นช่วยให้ลูกน้อยรู้สึกผ่อนคลายและปลดปล่อยจินตนาการที่สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ การใช้ดินสอวาดรูปร่างนั้นช่วยฝึกลูกทางอ้อมให้รู้จักการจับดินสออย่างมั่นคง และคุ้นเคยกับการขีดเขียน ทั้งนี้ การระบายสีด้วยดินสอสีหรือพู่กันเพื่อระบายสีให้อยู่ในกรอบของรูปภาพ จะช่วยให้เด็กเรียนรู้การควบคุมการใช้งานของมือและข้อมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

 การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยให้เด็กประกอบกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงช่วยให้ลูกน้อยทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การเข้าสังคม และสร้างภาพพจน์ที่ดีของตนเองในสังคมได้