แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก comparison 2 things (as และ like)แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก comparison 2 things

เรานำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก บทเรียนนี้เหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเรียนการเขียนประโยคง่ายๆ โดยการใช้การเปรียบเทียบ as และ like ยกตัวอย่างเช่น as sweet as pie และ colorful like crayons เพื่อให้เด็กรู้จักการอธิบายรายละเอียดของสิ่งของต่างๆ โดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ คุณครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก comparison 2 things

Are you ready for kindergarten? Verbal SkillsAre you ready for kindergarten? Match SkillsAre you ready for kindergarten? Pencil Skills

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell