เพลงและเนื้อเพลงออกกำลังรับแสงตะวันออกกำลังกาย-เด็ก

เราได้นำบทเพลงสนุกๆสำหรับการออกกำลังกาย ซึ่งคุณครูและผู้ปกครองอาจจะใช้ในช่วงเช้าและเย็น เพื่อให้เด็กๆได้เต้น ทำท่าทางออกกำลังกาย เราได้นำทั้งเนื้อร้องและทำนองมาให้เพื่อเด็กๆจะได้หัดร้องตามได้โดยง่ายค่ะ เพลงออกกำลังรรับแสงตะวันนี้ เนื้อร้อง : ภัทรจารีย์ อัยศิริ,  ทำนอง-เรียบเรียงดนตรี : พีรสันติ จวบสมัย,  ที่ปรึกษา : ภญ.ดร.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร,  โดย สโมสรเห็ดหรรษาสถาบันเพื่อการเรียนรู้

เพลงและเนื้อร้องอยู่ด้านล่างค่ะ


เนื้อเพลงออกกำลังรับแสงตะวัน
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กันนะ นะ นะ นะ

กับคุณยีราฟคอยาว…ย๊าวยาว คุณยีราฟตัวยาว…ย๊าวยาว
คุณยีราฟขายาว…ย๊าวยาว พวกเรา…ซู๊งสูง
กับคุณยีราฟคอยาว…ย๊าวยาว คุณยีราฟตัวยาว…ย๊าวยาว
คุณยีราฟขายาว…ย๊าวยาว พวกเรา…ซู๊งสูง

ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กันนะ กับคุณกระต่ายว่องไว

ก้าวชิดก้าว…ย่ำย่ำย่ำหนึ่ง ก้าวชิดก้าว…ย่ำย่ำย่ำสอง
ก้าวชิดก้าว…ย่ำย่ำย่ำสาม ก้าวชิดก้าว…ย่ำย่ำย่ำสี่
ก้าวชิดก้าว…ย่ำย่ำย่ำห้า ก้าวชิดก้าว…ย่ำย่ำย่ำหก
ก้าวชิดก้าว…ย่ำย่ำย่ำเจ็ด ก้าวชิดก้าว…ย่ำย่ำย่ำแปด
พวกเราแคล่วคล่องว่องไว

ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กันนะ นะ นะ นะ

กับคุณกบย่อยืด…หนึ่งสอง คุณกบย่อยืด…สามสี่
คุณกบย่อยืด…ห้าหก คุณกบยึกยัก ยึกยัก ยึกยัก ยึกยัก
กับคุณกบย่อยืด…หนึ่งสอง คุณกบย่อยืด…สามสี่
คุณกบย่อยืด…ห้าหก คุณกบยึกยัก ยึกยัก ยึกยัก ยึกยัก
พวกเราแข็งแรงโตไว ไว ไว ไว ไว

ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กันนะ นะ นะ นะ

กับคุณนกเหิรบิน…บิ๊นบิน คุณนกเหิรบิน…บิ๊นบิน
คุณนกเหิรบิน…บิ๊นบิน ร่อนไปร่อนมา
กับคุณนกเหิรบิน…บิ๊นบิน คุณนกเหิรบิน…บิ๊นบิน
คุณนกเหิรบิน…บิ๊นบิน ร่อนไปร่อนมา
พวกเราร่าเริงแจ่มใส

ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กันนะ กับคุณสิงโต

สิงโตหนึ่ง…หว้าว หว่าว สิงโตสอง…หว้าว หว่าว
สิงโตสาม…หว้าว หว่าว สิงโตสี่…หว้าว หว่าว
สิงโตห้า…หว้าว หว่าว สิงโตหก…หว้าว หว่าว
สิงโตเจ็ด…หว้าว หว่าว สิงโตแปด…เมี๊ยว เมี๊ยว
พวกเราไม่มีโรคภัย

ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กันนะ กับคุณเม่นแหลมคม

คุณเม่นแหลมคม หนึ่งสองสาม อ๊ะ หนึ่งสองสาม
คุณเม่นแหลมคม สี่ห้าหก อ๊ะ สี่ห้าหก
คุณเม่นแหลมคม เจ็ดแปดเก้า อ๊ะ เจ็ดแปดเก้า แหลมคม
คุณเม่นแหลมคม หนึ่งสองสาม อ๊ะ หนึ่งสองสาม
คุณเม่นแหลมคม สี่ห้าหก อ๊ะ สี่ห้าหก
คุณเม่นแหลมคม เจ็ดแปดเก้า อ๊ะ เจ็ดแปดเก้า
พวกเราสมองไว

ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กัน นะ กับคุณช้างพ่นน้ำ

พ่น…หนึ่ง พ่น…สอง
พ่น…สาม พ่น…สี่
พ่น…ห้า พ่น…หก
พ่น…เจ็ด พ่น…แปด
กับคุณช้างชูงวง อ้ะหนึ่ง อ้ะสอง
คุณช้างชูงวง อ้ะสาม อ้ะสี่
คุณช้างชูงวง อ้ะห้า อ้ะหก
คุณช้างชูงวง อ้ะเจ็ด อ้ะแปด
พวกเราเป็นจอมพลัง

ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กัน นะ กับคุณกระทิงวิ่งซน
วิ่งซน…หนึ่ง (stop)
วิ่งซน…สอง (stop)
วิ่งซน…สาม (stop)
วิ่งซน…สี่ (stop)
วิ่งซน…ห้า (stop)
วิ่งซน…หก (stop)
พวกเราสนุกจัง

ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กันนะ กับเจ้ามดชกชก

ชกชกหนึ่ง ชกชกสอง ชกชกสาม ชกชกสี่
ชกชกห้า ชกชกหก ชกชกเจ็ด ชกชกแปด
ชกชกเก้า ชกชกสิบ ชกชกสิบเอ็ด ชกชกสิบสอง
ชกชกสิบสาม ชกชกสิบสี่ ชกชกสิบห้า ชกชกสิบหก
พวกเรามีพลังใจ

ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน ออกกำลังกัน รับแสงตะวันยามเช้า
ออกกำลังกาย ออกกำลังกัน รับแสงมหัศจรรย์ กัน นะนะนะนะ

กับคุณเต่าไชโย ไชโย ไชโย
คุณเต่าไชโย ไชโย ไชโย
คุณเต่าไชโย ไชโย ไชโย
คุณเต่าไชโย พวกเราไชโย
กับคุณเต่าไชโย ไชโย ไชโย
คุณเต่าไชโย ไชโย ไชโย
คุณเต่าไชโย ไชโย ไชโย
พวกเราไชโย ไชโย
เพลงและเนื้อเพลงออกกำลังรับแสงตะวัน on Youtube

Are you ready for kindergarten? Verbal SkillsAre you ready for kindergarten? Match SkillsAre you ready for kindergarten? Pencil Skills

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell