แบบฝึกหัดบวกเลขภาษาอังกฤษแบบฝึกหัดบวกเลขภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดบวกเลขนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างการอ่านภาษาอังกฤษ วาดรูป และนับตัวเลข หลังจากนั้นเด็กจะต้องเขียนสมการว่าผลลัพธ์ของตัวเลขคืออะไร แบบฝึกหัดนี้เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล และประถม 1 โดยคุณครูหรือผู้ปกครองอ่านและแปลโจทย์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องราว และวาดรูปเพื่อตอบโจทย์ตัวเลข คุณครูและผู้ปกครองอาจจะตั้งโจทย์เพิ่มเติมก็ได้นะค่ะ โดยดูตัวอย่างจากแบบฝึกหัดนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฝึกหัดบวกเลขภาษาอังกฤษ

หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Work book by KUMON

Are you ready for kindergarten? Verbal SkillsAre you ready for kindergarten? Match SkillsAre you ready for kindergarten? Pencil Skills

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell