7 ขั้นตอนในการสอนลูกให้พูดสองภาษา (ตอนที่ 1)7 ขั้นตอนในการสอนลูกให้พูดสองภาษา (ตอนที่ 1)

ดิฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับสอนลูกให้พูดสองภาษา ชื่อหนังสือคือ 7 Steps to Raising a Bilingual Child ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจคะ คงต้องเขียนอีกหลายตอนแต่จะพยายามสรุปให้นะคะ

7 Steps to Raising a Bilingual Child แต่งโดย Naomi Steiner

ผู้แต่งมีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกให้พูดได้มากกว่า 1 ภาษา ผู้แต่งเป็นชาวอังกฤษแต่สามารถพูดได้ 4 ภาษา ส่วนสามีของเขาเป็นชาวสวิสและพูดได้ 5 ภาษา ดังนั้นจึงมีความสงสัยว่าลูกๆของเราสามารถเรียนรู้ได้กี่ภาษากันแน่

ยิ่งไปกว่านั้นผู้แต่งได้ตระหนักถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการสอนให้ลูกพูดหลายภาษา เช่นผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทำได้ แต่ก็มีผู้ปกครองหลายๆคนกลัวว่าจะทำให้ลูกๆสับสน ดังนั้นผู้แต่งจึงตัดสินใจทำการศึกษาการสอนเด็กให้พูดสองภาษาอย่างจริงจัง ผู้แต่งยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหลายๆครอบครัวเพื่อเรียนรู้การสอนเด็กให้พูดได้มากกว่า 1 ภาษา

ในที่สุดผู้แต่งได้แต่หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยสรุป 7 ขั้นตอนในการสอนลูกให้พูด 2 ภาษา เพื่อที่ให้คุณพ่อคุณแม่วางแผนเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในการมอบของขวัญอันพิเศษให้กับลูกๆ คือการพูดได้มากกว่า 1 ภาษานั้นเอง

ขั้นที่ 1 การสร้างพื้นฐานให้กับลูกๆเพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนสองภาษา

การพูดสองภาษาในความหมายของเราคือ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และเข้าใจมากกว่า 1 ภาษา  สิ่งที่สำคัญของความสำเร็จก็คือเป้าหมายและคำจำกัดความ ที่แต่ละครอบครัวต้องการในการสอนลูกให้พูดสองภาษา ว่าคุณต้องการให้ลูกมีความสามารถในระดับไหน

ในหัวข้อต่อไปนี้ เราจะแสดงความเชื่อ และการเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการสอนเด็กพูดสองภาษา7 Steps to Raising a Bilingual Child

ความเชื่อ 1 : เด็กฉลาดและเก่งเท่านั้นจึงจะสามารถพูด 2 ภาษาได้

ความจริง     : เด็กๆทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะพูดหลายภาษาตั้งแต่เกิด

ความเชื่อ 2 : การพูดหลายภาษาจะสร้างความสับสนให้กับเด็ก และจะทำให้เด็กพูดได้ไม่ดีสักภาษาเลย

ความจริง     : เป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กๆจะพูดผสมกันหลายภาษาตามสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้

ความเชื่อ 3 :  ถ้าเด็กไม่พูดภาษาไทย จะมีปัญหาตอนเข้าเรียนอนุบาล จะทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปได้ยาก

ความจริง     : สมองของเด็กสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับภาษาในสิ่งแวดล้อมของเขา เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาต่างๆได้ดีเมื่อมีอายุ 5 ขวบขึ้นไป

ความเชื่อ 4 : การพูดหลายภาษาทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ช้า

ความจริง     : เด็กสองภาษาจะหัดพูดได้ช้ากว่าปกติเล็กน้อย แต่ไม่มีบทวิจัยอันได้แสดงให้เห็นว่าเด็กสองภาษาจะมีปัญหาในการพูด นอกจากการหัดพูดได้ช้ากว่า

ปกติเล็กน้อย

ความเชื่อ 5 : ผู้ปกครองต้องเก่งภาษา (เช่นภาษาอังกฤษ) จึงจะสอนเด็กให้พูดสองภาษาได้

ความจริง     :  ผู้ปกครองที่พูดแค่ 1 ภาษาก็สามารถเลี้ยงลูกให้พูดสองภาษาได้

ความเชื่อ 6 : เด็กๆดูดซับภาษาแบบช้าๆ เหมือนกับฟองน้ำซับน้ำ

ความจริง     : สมองของเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้พบ ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการเรียนรู้ภาษา สมองของเด็กก็

จะเรียนรู้ได้เร็ว แต่ถ้าสภาพแวดล้อมในเรื่องภาษาไม่ดี การเรียนรู้ก็เป็นไปได้ช้าเหมือนกับฟองน้ำ

ความเชื่อ 7 : ภาษาอังกฤษเริ่มมีความสำคัญน้อยลง

ความจริง     : ภาษาอังกฤษยังมีความสำคัญมาก และจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก

การเรียนรู้ภาษาทำให้สมองเกิดการทำงานและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนคำศัพท์ ไวยกรณ์ และการสลับภาษาที่ใช้ทำให้เกิดการกระตุ้นให้สมองทำงาน

ในทางการศึกษา การพูดได้หลายภาษาจะสร้างข้อได้เปรียบให้กับเด็กๆหลายด้าน จากการวิจับพบว่าเด็กสองภาษามีความคิดที่สร้างสรรค์และมีความละเอียดในการตอบคำถามในการสอบ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการรู้มากว่าหนึ่งภาษาทำให้เด็กมีความยืดหยุ่นในความคิดและการตอบคำถาม

ในทางเศรษฐศาสตร์ การพูดสองภาษาทำให้ได้เห็นโอกาสต่างๆมากขึ้น ได้เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีจุดเชื่อมต่อกับสังคมภายนอกที่กว้างไกล

 

ที่มา : 7 Steps to Raising a Bilingual Child แต่งโดย Naomi Steiner
ดูรายละเอียดหนังสือ – 7 Steps to Raising a Bilingual Child

 

หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Work book by KUMON

Are you ready for kindergarten? Verbal SkillsAre you ready for kindergarten? Match SkillsAre you ready for kindergarten? Pencil Skills

 

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell