สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

เราขอนำเสอนเทคนิคง่ายๆในการสอนลูกหัดเขียนชื่อของตัวเอง การสอนให้เด็กหัดเขียนชื่อตัวเอง เป็นแรงจูงใจให้เด็กอยากจะฝึกเขียน และยังมีประโยชน์สำหรับตัวเด็กเองในกรณีจำเป็นที่จะต้องเขียนชื่อตัวเอง เช่น ในการสอบ หรือเมื่อผลัดหลงกับผู้ปกครอง ดังนั้นเราจึงอยากจะแนะนำให้คุณผู้ปกครองลองพยายามสอนลูกๆของท่านให้อย่างน้อยเขียนชื่อของตัวเองให้ได้ เทคนิคด้านล่างนี้ เป็นเทคนิคของต่างประเทศจาก wikihow ซึ่งทำเป็นขั้นตอนให้คุณผู้ปกครองเห็นภาพในการสอนให้เด็กหัดเขียนชื่อตัวเองคะ มีอยู่ 11 ขั้นตอน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจะนำไปปรับเปลี่ยนสอนลูกของท่านได้นะคะ

ขั้นตอนสอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

1. หากระดาษขาวสัก 1 แผ่น หรือจะเป็นกระดาน white board ก็ได้ พร้อมดินสอ หรือ ปากกาที่เหมาะมือ (อาจจะมีลูกอม หรือขนมมาสร้างแรงจูงใจก็ไม่ว่ากันคะ)

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

2. ให้เด็กนั่งบนเก้าอี้อย่างสบายตัว และคุณก็นั่งข้างๆลูกของคุณ

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

3. บอกลูกว่า วันนี้เราจะเรียนเขียนชื่อของตัวลูกเอง ถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้ ก็บอกว่าไม่เป็นไร เราจะมาหัดเขียนด้วยกัน

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

4. วางกระดาษหรือ white board ไว้บนโต๊ะตรงหน้าเด็ก พร้อมที่จะเริ่มเขียน

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

5. เริ่มแรกคุณเขียนชื่อของลูกลงบนกระดาษ เป็นตัวอย่างให้ลูกดูว่าชื่อของเขาเขียนอย่างไร อธิบายวิธีการเขียนให้ลูกฟังคะ

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

6. คุณเขียนชื่อขอลูกอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ เขียนเป็นเส้นบางๆ หรือเป็นเส้นประ เพื่อให้ลูกลองเขียนตามคะ ลองให้ลูกเขียนหลายๆครั้ง ตามเส้นของคุณ

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

7. เมื่อลูกเขียนได้แล้ว ตอนนี้ลองให้ลูกเขียนด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีเส้นประแล้วคะ

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

8. ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาหน่อย ลองผิดลองถูก คุณต้องอดทนคะ

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

9. คุณลองตรวจดูสิ่งที่ลูกเขียน และบอกลูกว่าผิดตรงไหนบ้าง เพื่อให้เขาแก้ไข จุดผิดเล็กๆน้อยๆ ก็ต้องบอกนะคะ เพราะลูกจะได้รับทราบเพื่อเขียนให้ถูกต้องคะ

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

10. เมื่อลูกสามารถเขียนได้ถูกต้องแล้ว คุณควรจะกล่าวชมเชยลูก และอาจจะให้ขนมสำหรับความสำเร็จ หรืออาจจะปล่อยให้เด็กไปเล่นได้คะ

สอนลูกเขียนชื่อตัวเอง

11. คุณควรจะทำกิจกรรมนี้ซ้ำอีกหลายๆครั้งคะ เพื่อให้เด็กคุ้นเคย และจบด้วยขนม คำชม หรือการเล่นอื่นๆ รับรองลูกของคุณจะอยากฝึกเขียนชื่อตัวเอง และจะเขียนถูกต้องแน่นอนคะ

แหล่งที่มา : wikihow.com


ดินสอสามเหลี่ยมออกแบบสำหรับเด็ก ช่วยหัดเขียน คุณภาพเยี่ยม จากประเทศเยอรมัน

ดินสอสามเหลี่ยม HB Grove Slim แท่งยาวดินสอสีไม้จัมโบ้ 12 สี GIOTTO BE-BEกบเหลาดินสอ 2 รู Grove Lyra

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell