ทำไมลูกไม่ยอมไปโรงเรียนทำไมลูกไม่ยอมไปโรงเรียน

คุณผู้ปกครองหลายคนอาจจะมีปัญหาและคำถามว่าทำไมลูกไม่ยอมไปโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมวันแรก ทั้งเด็กอนุบาลและเด็กป.1 จากข้อมูลที่เราศึกษามา ปัญหานี้ได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีคะ เพราะการใช้ชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนไป การเลี้ยงลูกที่ช่วยเหลือลูกมากเกินไป เทียบกับสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังเด็กๆ ทำให้ลูกได้รับความสบาย เมื่อต้องไปโรงเรียน ซึ่งอาจจะต้องปรับตัว หรือบังคับตัวให้ทำตามระเบียบและเวลาที่กำหนด ทำให้เด็กอาจจะเกิดความไม่คุ้นเคย เครียด จึงร้องไห้ไม่ยอมไปโรงเรียน สาเหตุที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนอาจจะมาจากสาเหตุด้านล่างนี้คะ

  • วิตกกังวล กลัวการพลัดพรากจากพ่อแม่ กลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
  • เรียนหนังสือไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่อง คุณครูลงโทษรุนแรง
  • เล่นกับเพื่อนไม่สนุก เข้ากับเพื่อนและครูไม่ได้ ปรับตัวช้า
  • การเลี้ยงดูที่ตามใจเด็ก หรือทำให้เด็กมากเกินไป จนเด็กติดกับการทำอะไรตามใจตัวเอง
  • ขาดทักษะพื้นฐานในด้านการเล่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ดังนั้นคุณผู้ปกครองควรจะทำความเข้าใจ และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไข และปรับเปลี่ยนวิธีดูแลลูกๆให้เหมาะสม เพื่อที่จะทำให้ลูกๆมีทัศนะคติที่ดีต่อทำไมลูกไม่ยอมไปโรงเรียนการไปโรงเรียน และสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และมีความสุขในการไปโรงเรียน วิธีด้านล่างนี้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทำไมลูกไม่ยอมไปโรงเรียน

  • ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดู ให้ช่วยเหลือตนเอง และงานบ้านส่วนรวม โดยที่พ่อแม่อยู่ใกล้ชิด คอยให้กำลังใจ แต่ไม่ทำให้เด็ก ไปเสียทั้งหมด
  • ฝึกทักษะพื้นฐานในด้านการเล่นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  • ให้ไปโรงเรียนทุกวันโดยไม่จำเป็นต้องให้หยุด โดยขอความช่วยเหลือจากคุณครู ให้รับต่อเด็ก ณ จุดที่รับเด็ก เพื่อทำให้ระยะเวลาการแยกจาก ขณะที่ไปส่งที่โรงเรียน สั้นที่สุด
  • ช่วยเหลือเด็กให้เล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้น
  • คุณพ่อคุณแม่ต้องมารับลูกให้ตรงเวลา สํญญากับลูกว่าอย่างไร ก็ต้องยึดถือสัญญานั้นๆ เพื่อให้ลูกๆเกิดความมั่นใจ และสบายใจว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะมารับตามที่ได้คุยกันไว้

คำแนะนำเพิ่มเติม ในช่วงเช้า คุณพ่อคุณแม่ต้องทำจิตใจให้แจ่มใส อย่าอารมณ์เสียหรือโกรธง่าย คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรอบรมสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือน ถ้าลูกทำท่าอืดอาด ชักช้า ถ้าไม่ยอมอาบน้ำ ก็อย่าว่ากล่าวลูก ไม่เป็นไร แต่เราจะต้องให้ลูกไปโรงเรียน หรือถ้าไม่ยอมกินข้าว ก็เอาข้าวใส่กล่องไป ขณะเดินทาง ชี้ชวนพูดเรื่องสนุก ๆ ที่วางแผนว่า จะทำในช่วงเย็น ไม่ให้ความสนใจกับคำพูดซ้ำ ๆ ของเด็ก อย่าโกรธ และอย่ารำคาญ

ที่มา: http://www.baby2talk.com

หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Work book by KUMON

Are you ready for kindergarten? Verbal SkillsAre you ready for kindergarten? Match SkillsAre you ready for kindergarten? Pencil Skills

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell