ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม-เมษายน 2012 สำหรับเด็ก จัดโดยกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เป็นการจัดกิจกรรมปิดกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม-เมษายน 2012 เทอมเติมประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย

ขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. พบกับการนำเสนอกิจกรรมและกีฬา เพื่อเป็นทางเลือกในช่วงปิดภาคเรียน

ชมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน รีบสมัครผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม …โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดกิจกรรม และการกีฬา ศุนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

โทร 02-245-4745 ต่อ 32,33

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้คะ

เผยแพร่โดย IQKidonline.com

 

กิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม-เมษายน 2012

กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้นโยบาย “ทั้งชีวิต…. ดูแล” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้จัดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เยวชนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเวลาว่าง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์เยาวชน 36 แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 34 แห่ง และศูนย์กีฬา 10 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้กระจายอยู่ในพื้นที่เขตต่าง ๆ เป็นการลดปัญหาการมั่วสุม พฤติกรรมไม่เหมาะสม และปัญหายาเสพติด

กิจกรรมที่จัดให้ได้แก่ กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย นาฎศิลป์ ศิลปะ คหกรรม ดนตรี ลีลาศ พัฒนาบุคลิกภาพ การประกวดและแข่งขัน และกิจกรรมพิเศษ

ได้แก่ ค่ายพักแรม ทัศนศึกษาเปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น. และได้จัดกิจกรรมพิเศษในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อแบ่งเบา

ภาระของผู้ปกครอง เป็นการจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2555

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเวบไซต์กรุงเทพมหานคร

ดูการสอนและการพัฒนาเด็ก

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell