แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก sound A-Zแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ-สำหรับเด็กเล็ก-sound-A-Z

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็กนี้เพื่อให้เด็กฝึกหัดจับเสียงตัวอักษรแต่ละตัว โดยอ้างอิงจากรูปภาพ เด็กใช้การโยงเส้นเพื่อจำคู่เสียงของตัวอักษรกับรูปภาพ เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กซึ่งกำลังฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ คุณพ่อคุณแม่สามารถพิมพ์ภาพออกมาเพื่อให้เด็กๆขีดเขียน และยังสามารถระบายสีในแบบฝึกหัดได้ด้วยคะ

นำเสนอโดย IQKidonline.com

แบบฝีกหัดภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ-สำหรับ-เด็ก-อนุบาล

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ-สำหรับ-เด็ก-อนุบาล

 

 

 

 

 

ดูภาษาอังกฤษสำหรับเด็กทั้งหมด

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell