เพลงมือเล็กเล็ก (เพลงอนุบาล) เป็นเพลงง่ายๆสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กเพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าเรามีพลังในการสร้างโลกให้สวยงามได้ ทำนองเพลงง่ายๆฝึกเพลงมือเล็กเล็ก (เพลงอนุบาล)ให้เด็กออกเสียง เราได้นำเพลงในรูปแบบของ Youtube คุณผู้ปกครองสามารถสอนให้น้องๆร้องเพลง พร้อมกับชมภาพต่างๆใน Youtube

 

เนื้อเพลงมือเล็กเล็ก

มือเล็กเล็ก สร้างโลกยิ่งใหญ่ มือเล็กเล็ก สร้างโลกยิ่งใหญ่

มือเล็กเล็ก ทำให้โลกสวย โลกสวยงาม ด้วยมือของเรา

ดาวน์โหลดเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหน

ดูเพลงสอนเด็กเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้

Online Preschool Games

เพลงมือเล็กเล็ก – เพลงอนุบาล