จากคำเสอนแนะของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการติวลูกๆก่อนสอบ ดิฉันขอนำเสอนวิธีการสอนลูกโดยการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนประวัติศาสตร์ของสอนลูกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยและนิทานพื้นบ้านไทย และนิทานพื้นบ้าน เช่น พระอภัญมณี อุทัยเทวี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้าวสุรนารี พันท้ายนรสิงห์

จากยอดสั่งซื้อวีซีดีเหล่านี้ ทำให้ดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนประยุกต์ใช้ในการสอนลูกเกี่ยวกับ พระอภัญมณีและประวัติศาสตร์ไทย เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะการ์ตูนทำให้เนื้อหาน่าสนใจ และเด็กจำชื่อตัวละครง่ายขึ้น ในระหว่างเด็กๆดูการ์ตูน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสอดแทรกเนื้อให้ในหนังสือเพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวลูกๆในการสอบวิชาประวัติศาสตร์ของไทย

ดิฉันลองเอาลิงค์เกี่ยวกับ วีซีดีเหล่านี้มาให้ท่านผู้ที่สนใจสั่งซื้อนะคะ

ประวัติศาสตร์ของไทย เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี

นิทานพื้นบ้าน เช่น พระอภัยมณี อุทัยเทวี แก้วหน้าม้า