โปรแกรม iPad สำหรับเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติกโปรแกรม-ไอแพด-เด็ก-ออทิสติก-ipad-autism-program

ผู้ชำนาญทางด้านสื่อการสอน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Apple iPad tablet เจ้าอุปกรณ์นอกจากมีประโยชน์ใช้เป็นสื่อการสอนให้กับเด็กในการทำการบ้าน หรือการฝึกภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ แต่ Apple iPad ยังสามารถช่วยฝึการสื่อสารให้กับเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสตกได้ iPad เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับโลกภายนอกสำหรับเด็กออทิสติก เมื่อเด็กออทิสติกมีปัญหาในการถามหรือสื่อสารกับบุคคลอื่น

ด้านล่างนี้เป็นทักษะที่เด็กพิเศษและเด็กออทิสติกจะได้รับจากการเล่นเกมจาก iPad

1. Social skills

2. Fine motor skills

3. Language and communication skills

4. Sensory skills

5. Stress reduction

มาร์ค คอปปิ้น (Assistive Technology Director at the Anne Carlsen Center in North Dakota)กล่าวว่า iPad สามารถช่วยในการฝึกเด็กออทิสติกได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเครื่องที่ใช้ง่าย มากกว่าคีย์บอร์ดและจอคอมพิวเตอร์

เราได้นำเสนอ Game และ Application โปรแกรม iPad ที่น่าสนใจและช่วยในการฝึกสอนเด็กออทิสติก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ฝึกสอนสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ (โปรแกรมเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษคะ)

1. Proloquo2Go เป็นโปรแกรมที่ถูกแนะนำมากที่สุดสหรับเด็กออทิสติก

2. Grace เป็นโปรแกรมที่สอนให้เด็กออกเสียงตามประโยค ซึ่งดูจากภาพและสัญญาลักษณ์ต่างๆ

3. iCommunicate for iPad การสร้างภาพ และยังสามารถบันทึกเสียงในภาษาต่างๆได้

4. First Then Visual Schedule เครื่องมือช่วยในการจัดตารางเวลาต่างๆ สำหรับเด็กที่เรียนรู้ช้า

5. AutismExpress ฟรีโปรแกรม ช่วยสร้างภาพหน้าตา ตามอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้

Source: http://www.b12patch.com/blog/autism/10-great-ipad-apps-for-autistic-children/

ดูเพลงสอนเด็กเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้


โปรแกรม iPad สำหรับเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติก


โปรแกรม iPad สำหรับเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติก


โปรแกรม iPad สำหรับเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติก

ผ้าไมโครไฟเบอร์ทอพิเศษ สำหรับทำความสะอาด แท็บเล็ต iPad iPhone โดยไม่ต้องใช้น้ำยาสารเคมี ปลอดภัยสำหรับสุขภาพของคุณและเด็กๆ
ผ้าไมโครไฟเบอร์ทอพิเศษ สำหรับทำความสะอาด iPad iPhoneผ้าไมโครไฟเบอร์ทอพิเศษ สำหรับทำความสะอาด iPad iPhoneผ้าไมโครไฟเบอร์ทอพิเศษ สำหรับทำความสะอาด iPad iPhone

ผ้าไมโครไฟเบอร์ทอพิเศษ สำหรับทำความสะอาด iPad iPhoneผ้าไมโครไฟเบอร์ทอพิเศษ สำหรับทำความสะอาด iPad iPhoneผ้าไมโครไฟเบอร์ทอพิเศษ สำหรับทำความสะอาด iPad iPhone