วิธีสอนเด็กพูด สอนเด็กเล็กพูดสอนเด็กพูด-teach-childern-speak-talk

สำหรับคุณผู้ปกครองที่กำลังสอนเด็กให้พูด เราได้พบบทความที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการสอนเด็กพูด คุณพ่อคุณแม่สามารถศึกษาบทความนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการสอนให้ลูกพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความอาจจะเป็นแนววิชาการหน่อยแต่อย่างน้อยก็มีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจคะ

ความสำคัญของการพูด

1. เป็นสื่อในการแสดงออกถึงความฉลาด ความรู้ ความเป็นตัวของตัวเอง

2. เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญ เพราะการพูดทำให้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันได้

3. เป็นรากฐานในการเข้าสังคม ทำให้เข้าใจผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเข้าใจผู้พูด

4. เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์อื่นมาก ในสัตว์บางชนิด เช่น ปลาโลมา ปลาวาฬ ผึ้ง นกบางชนิด ใช้เสียงในการสื่อความหมาย แต่ในการฝึกลิงชิมแพนซี ลิงกอริล่า ให้ใช้ภาษา พบว่าในลิงที่ฉลาดที่สุด สามารถสร้างคำในการสื่อความหมายได้เทียบเท่ากับเด็กอายุ 2 ปี เท่านั้น

5. ความเข้าใจภาษาจะเกิดก่อนที่เด็กจะพูดได้

ปัญหาการพูดของเด็กไทย

1. การพูดจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวในระยะแรกของชีวิต แต่พ่อแม่ยุคใหม่ละทิ้งเด็กๆไว้หน้าทีวีหรือของเล่นนานเกินไป จนทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการพูดไปอย่างน่าเสียดาย

2. พบได้ 3- 10 % ในวัยอนุบาล ซึ่งได้รับความสนใจในการแก้ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยมาก เพราะคิดว่าพอโตเด็กก็จะดีเอง ยังไม่มีระบบการให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ในโรงเรียนอนุบาลที่ชัดเจน

3. ผู้ใหญ่กังวลเด็กที่มีปัญหาการพูดในช่วง 5 ปีแรก เพราะกลัวว่าจะเป็นปัญญาอ่อน แต่ความจริงแล้ว เด็กที่มีปัญหาการพูดจะมีความสัมพันธ์กับเด็กที่มีปัญหาการเรียน การอ่านหนังสือ

4. เด็กที่มีปัญหาการพูดช้า เป็นอาการนำที่สำคัญของโรคออทิสติก ที่ต้องการการวินิจฉัยและช่วยเหลือตั้งแต่แรก

ความสำคัญของเสียงต่างๆ

1. ยิ่งมีโอกาสอยู่ท่ามกลางคนพูดด้วยและมีเสียงหลายรูปแบบ จะยิ่งทำให้เด็กสนใจต้นตอของเสียงและสามารถทำให้เลียนแบบเสียงได้เร็วขึ้น ( environmental rich)

2. ยิ่งได้ยินหลายๆเสียง เท่ากับฝึกให้เด็กแยกแยะเสียง (พัฒนาการฟัง) ถือเป็น listening skill

3. ยิ่งพ่อแม่ให้ความสนใจกับการออกเสียงของเด้ก จะยิ่งทำให้เด็กฝึกฝนที่จะใช้เสียงเพิ่มขึ้น

4. เพิ่มเวลาคุยกับเด็กตัวต่อตัว มองหน้า พูดสั้นๆ ชัดเจน ใช้คำง่ายๆ และแสดงสีหน้าท่าทางเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

5. เมื่อเด็กส่งเสียง พ่อแม่ให้เฝ้ามอง ฟังอย่างตั้งใจและพยายามทำความเข้าใจ ( ทั้งเสียง + ท่าทางของเด็ก) พูดโต้ตอบ เท่ากับสอนให้เด็กทำตาม

เด็กเองก็จะเฝ้าดูปากของพ่อแม่…ฟัง….พยายามทำความเข้าใจ……เลียนแบบ / ทำตาม……พยายามออกเสียง……เริ่มเล่นเสียง ยิ่งได้ความสนใจจะยิ่งทำเพิ่มขึ้น

วิธีสอนเด็กพูด สอนเด็กเล็กพูด

สื่อความหมายด้วยท่าทาง

( Body language / non verbal communication )

1. เด็กใช้ภาษาท่าทางได้ตั้งแต่เกิดเพื่อแสดงความต้องการ เช่น หิว ง่วงนอน ไม่พอใจ

2. เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น เชื่อว่ามาจากการเลียนแบบภาษาท่าทางที่พ่อแม่ใช้ มาปรับใช้ เช่น ทำท่าจะให้อุ้ม ใช้นิ้วชี้เอาของ ใช้เสียงเรียกให้หันมาหา เป็นต้น ราวกับบอกพ่อแม่ว่า ถ้าชั้นทำแบบนี้ “ชั้นก็รู้นะว่าเธอต้องเข้าใจ”

สื่อสารด้วยท่าทาง

แรกเกิด-ร้องไห้เวลาไม่พอใจ หรือไม่สบายตัว หัวศีรษะออกห่างเต้านมเมื่ออิ่ม

ช่วง 2 เดือน – ขยับแขนขา เวลาดีใจ

ช่วง 4 เดือน -ยิ้มตอบและยิ้มทักทาย ทำท่าดีใจเวลาที่เห็นอาหารหรือเห็นแม่ ทำท่าเอื้อมมือคว้าของเล่น

ช่วง 6 เดือน -รู้จักคนแปลกหน้า ทำท่าไม่มั่นใจ ไม่ชอบที่จะอยู่ใกล้คนแปลกหน้า

ช่วง 9 เดือน -มองตามของที่เคลื่อนไหว ร้องตามแม่ ใช้นิ้วชี้เอาของที่ต้องการ

ช่วง 12 เดือน -ดึงเชือกเพื่อลากของเล่นเข้ามาหาตัว โบกมือ “บ๊าย บาย” สั่นหัวเมื่อไม่ต้องการ ให้ความร่วมมือเวลาแต่งตัว

จะคุยกับลูกอย่างไร

1. พ่อแม่ควรได้รับการบอกเล่าถึงความสำคัญในการพูดคุยกับเด็กในแต่ละช่วงวัย

2. เวลาที่เหมาะในการคุย คือ ช่วงที่เด็กตื่นและเงียบ ไม่ร้องไห้

3. เข้าไปใกล้ๆ มองหน้า ทักทาย ยิ้ม จนเรียกความสนใจจากเด็กได้ (greeting)

4. ใช้น้ำเสียงสูง ขึ้นๆลงๆ น่าตื่นเต้น ติดตาม (exaggerate tone)

5. ใช้ประโยคสั้นๆ ใช้คำง่ายๆ สื่อสารชัดเจน

6. มีเวลาหยุดพูดและรอให้เด็กตอบสนอง (pause and wait) เท่ากับเป็นการสร้างระบบการสื่อสาร 2 ทาง คือมีการผลัดกันพูด แบ่งเวลาให้เด็กได้พูด ตั้งใจฟัง มองหน้า ยิ้มและให้กำลังใจเพื่อส่งเสริมการพูดคุยของเด็ก

7. เพิ่มระยะเวลาในการคุยกับเด็กให้นานขึ้น ทำซ้ำๆ

8. สรุป เท่ากับสอนให้พูดและสอนให้ตั้งใจฟัง โดยทำเป็นตัวอย่างและเมื่อเด็กทำได้ก็ให้กำลังใจ

Source:http://qsnich-pediatrics.com/node/72

ดูเพลงสอนเด็กเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้

วิธีสอนเด็กพูด สอนเด็กเล็กพูด Compassionate Communication with Kids


ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell