พัฒนาการเด็ก

เด็กปกติทั่วไปจะมีลำดับขั้นของพัฒนาการที่ใกล้เคียงกันในช่วงอายุต่างๆพัฒนาการเด็ก ดังนั้นถ้าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าเกิน 6 เดือนขึ้นไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย อาจจะถือว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่คุณผู้ปกครองควรจะสอบถาม และขอคำแนะนำ จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เพื่อที่จะค้นหาสาเหตุ และแนวทางรักษาเพื่อที่จะกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้กลับมาเป็นปกติอย่างเร็วที่สุด ตารางด้านล่างแสดงพัฒนาการปกติในแต่ละช่วงวัยเป็นดังนี้

พัฒนาการเด็ก – ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Development)

ช่วงอายุของเด็ก พัฒนาการของเด็กในด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
งอแขนขา, เคลื่อนไหวเท่ากัน 2 ด้าน
หันหน้าซ้ายขวา
ชันคอ
ยกแขนดันตัวชูขึ้นในท่าคว่ำ
คว่ำหงายได้เอง
นั่งได้มั่นคง, คลาน, เกาะยืน
เกาะเดิน
เดินเองได้
วิ่ง, ยืนก้มเก็บของ
เตะลูกบอล, กระโดด 2 เท้า
ขึ้นบันไดสลับเท้า, ถีบรถ 3 ล้อ
ลงบันไดสลับเท้า, กระโดดขาเดียว
กระโดดสลับเท้า, เดินต่อเท้า

พัฒนาการเด็ก – ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Development)

ช่วงอายุของเด็ก พัฒนาการของเด็กในด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
ปฏิกิริยาสะท้อนที่ฝ่ามือ
กำมือแน่น
กำมือหลวม, มองตาม
คว้าของใกล้ตัว
หยิบของมือเดียว, เปลี่ยนมือได้
ใช้นิ้วหยิบของเล็กๆ
หยิบของใส่ถ้วย/ใส่กล่อง
วางก้อนไม้ซ้อน 2 ชั้น
วางก้อนไม้ซ้อน 3 ชั้น
วางก้อนไม้ซ้อน 6 ชั้น
วาดวงกลมตามแบบ
วาดสี่เหลี่ยมตามแบบ
วาดสามเหลี่ยมตามแบบ


พัฒนาการเด็ก – ด้านการสื่อสาร – ภาษา (Language Development)

การรับรู้ภาษา (Receptive Language Development)

ช่วงอายุของเด็ก

พัฒนาการของเด็กในด้านการรับรู้ภาษา

แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
แยกเสียงแม่จากผู้หญิงคนอื่นได้
-
ฟังเสียงคนคุยด้วย
พยายามหันหาเสียง
หันหาเสียงเรียกชื่อ
เข้าใจสีหน้า, ท่าทาง
ทำตามคำบอกที่มีท่าทางประกอบได้
ชี้ส่วนต่างๆบนใบหน้าตามคำบอก
-
ชี้รูปภาพตามคำบอก
รู้จัก 3 สี
รู้จัก 4 สี
-

การสื่อภาษา (Expressive Language Development)

ช่วงอายุของเด็ก พัฒนาการของเด็กในด้านการสื่อภาษา
แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
ร้องไห้
ทำเสียงในคอ
ยิ้มตอบ
อ้อแอ้, หัวเราะโต้ตอบ
เล่นน้ำลาย, ส่งเสียงหลายเสียงนอกจาก อ
ปาปา, มามา
พูดคำโดดที่มีความหมาย 1 คำ
พูดคำโดดที่มีความหมาย 2-3 คำ
พูดคำโดดหลายคำ (เฉลี่ย 50 คำ)
พูด 2-3 คำต่อกันมีความหมาย, บอกชื่อ
เล่าเรื่องเข้าใจครึ่งหนึ่ง
เล่าเรื่องเข้าใจทั้งหมด, ออกเสียงถูกต้อง
นับเลขได้ถึง 20

พัฒนาการเด็ก – ด้านสังคม (Social Development)

ช่วงอายุของเด็ก พัฒนาการของเด็กในด้านสังคม
แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
มองหน้าช่วงสั้น
มองจ้องหน้า
ยิ้มตอบ, สบตา
ยิ้มทัก, ท่าทางดีใจเมื่อเห็นอาหาร/คนเลี้ยงดู
กลัวคนแปลกหน้า
ร้องตามแม่, เล่นจ๊ะเอ๋, หยิบอาหารกิน
ตบมือ, โบกมือ, สวัสดี
ถือถ้วยน้ำดื่มเอง
จับช้อนตักอาหาร
บอกได้เวลาขับถ่าย, เลียนแบบผู้ใหญ่
รู้เพศตนเอง, ถอดรองเท้า, ใส่เสื้อ
เล่นรวมกลุ่มได้, ติดกระดุม
เล่นอย่างมีกติกา, เล่นสมมติ, รู้อายุ, แต่งตัวเอง

อุปกรณ์แนะนำสำหรับการพัฒนาเด็ก

ยางฝึกจับดินสอ ก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยในการเสริมสร้างการพัฒนาการเด็ก ยางจับดินสอช่วยฝึกให้เด็กจับดินสอได้ถูกต้อง และสร้างความจำของกล้ามเนื้อมือ เพื่อให้จับดินสอได้ถูกวิธี ยางฝึกจับดินสอยังช่วยลดแรงกด หรืออาการเกร็งที่เกิดจากการจับดินสอ ยางฝึกจับดินสอที่เราแนะนำออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัดจากประเทศอเมริกา ตัวเนื้อยางทำจากยางคุณภาพดี ไม่มีสารพิษ เหมาะสำหรับเด็ก ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้ ยางฝึกจับดินสอ

แหล่งข้อมูล babybestbuy.in.th/shop/child_development

แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
ร้องไห้
ทำเสียงในคอ
ยิ้มตอบ
อ้อแอ้
, หัวเราะโต้ตอบ
เล่นน้ำลาย
, ส่งเสียงหลายเสียงนอกจาก อ
ปาปา
, มามา
พูดคำโดดที่มีความหมาย
1 คำ
พูดคำโดดที่มีความหมาย 2-3 คำ
พูดคำโดดหลายคำ (เฉลี่ย 50 คำ)
พูด 2-3 คำต่อกันมีความหมาย
, บอกชื่อ
เล่าเรื่องเข้าใจครึ่งหนึ่ง
เล่าเรื่องเข้าใจทั้งหมด
, ออกเสียงถูกต้อง
นับเลขได้ถึง 20

xยางฝึกจับดินสอรุ่นอื่นๆ ออกแบบและแนะนำโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell