หาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กออทิสติก

เราได้รวบรวมแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอทิสติก โดยเรารวบรวมองค์กรและสถาบันในประเทศอเมริกาเป็นหลักก่อน เพราะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านค้นหาข้อมูลอื่นๆ นอกจากแหล่งข้อมูลภาษาไทย เราจะพยายามลงบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้อ่านให้มากที่สุด

Association for Science in Autism Treatment
P.O. Box 188
Crosswicks, NJ   08515-0188
info@asatonline.org
http://www.asatonline.org
Autism National Committee (AUTCOM)
P.O. Box 429
Forest Knolls, CA   94933
http://www.autcom.org
Autism Network International (ANI)
P.O. Box 35448
Syracuse, NY   13235-5448
jisincla@syr.edu
http://www.ani.ac
Autism Research Institute (ARI)
4182 Adams Avenue
San Diego, CA   92116
director@autism.com
http://www.autismresearchinstitute.com
Tel: 866-366-3361
Fax: 619-563-6840
Autism Society of America
7910 Woodmont Ave.
Suite 300
Bethesda, MD   20814-3067
http://www.autism-society.org
Tel: 301-657-0881 800-3AUTISM (328-8476)
Fax: 301-657-0869
Autism Speaks, Inc.
2 Park Avenue
11th Floor
New York, NY   10016
contactus@autismspeaks.org
http://www.autismspeaks.org
Tel: 212-252-8584 California: 310-230-3568
Fax: 212-252-8676
Birth Defect Research for Children, Inc.
800 Celebration Avenue
Suite 225
Celebration, FL   34747
betty@birthdefects.org
http://www.birthdefects.org
Tel: 407-566-8304
Fax: 407-566-8341
MAAP Services for Autism, Asperger Syndrome, and PDD
P.O. Box 524
Crown Point, IN   46307
info@maapservices.org
http://www.maapservices.org
Tel: 219-662-1311
Fax: 219-662-0638
National Dissemination Center for Children with Disabilities
U.S. Dept. of Education, Office of Special Education Programs
1825 Connecticut Avenue NW, Suite 700
Washington, DC   20009
nichcy@aed.org
http://www.nichcy.org
Tel: 800-695-0285 202-884-8200
Fax: 202-884-8441
National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)
National Institutes of Health, DHHS
31 Center Drive, Rm. 2A32 MSC 2425
Bethesda, MD   20892-2425
http://www.nichd.nih.gov
Tel: 301-496-5133
Fax: 301-496-7101
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders Information Clearinghouse
1 Communication Avenue
Bethesda, MD   20892-3456
nidcdinfo@nidcd.nih.gov
http://www.nidcd.nih.gov
Tel: 800-241-1044 800-241-1055 (TTD/TTY)
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)
National Institutes of Health, DHHS
111 T.W. Alexander Drive
Research Triangle Park, NC   27709
webcenter@niehs.nih.gov
http://www.niehs.nih.gov
Tel: 919-541-3345
National Institute of Mental Health (NIMH)
National Institutes of Health, DHHS
6001 Executive Blvd. Rm. 8184, MSC 9663
Bethesda, MD   20892-9663
nimhinfo@nih.gov
http://www.nimh.nih.gov
Tel: 301-443-4513/866-415-8051 301-443-8431 (TTY)
Fax: 301-443-4279

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell