ล้างมือให้สะอาดอย่างไร ทำไมจึงสำคัญ?

ทุกๆคนโดยเฉพาะเด็กสามารถที่จะป่วยหรือไม่สบายเนื่องจากเชื้อโรคในที่ต่างๆ เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งได้โดยการสัมผัส โดยเฉพาะเด็กๆซึ่งมีภูมิต้านทานที่ยังไม่แข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่ การป้องกันการติดเชื้อโรคจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรจะฝึกหัดเด็กให้มีนิสัยรักความสะอาด

เชื้อโรคอะไรบ้าง?

เชื้อโรคหลักๆที่พบคือ เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อโรคนี้สามารถทำให้เด็กๆป่วย และไม่สบายได้ โดยเด็กได้รับเชื้อโรคจากการสัมผัสหรือจับสิ่งของต่างๆ หรือการสัมผัสคนรอบข้าง หลังจากเชื้อโรคติดอยู่ที่มือ มันก็จะกระจายเข้าสู่ร่างกาย ทางตา จมูก ปาก และบาดแผลตามร่างกาย และยิ่งไปกว่านั้น เชื้อโรคสามารถกระจายต่อไปยังบุคคลอื่นโดยการสัมผัสต่อๆกัน

เราจะหยุดการแพร่เชื้อโรคได้อย่างไร?

การล้างมือให้สะอาดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค หรือคุณสามารถใช้โลชั่นกำจัดแบคทีเรีย ทำความสะอาดมือและนิ้วมือ

ล้างมือให้สะอาดอย่างไร?

ล้างมือให้สะอาดอย่างไร

Source: http://www.rch.org.au/kidsinfo/factsheets.cfm?doc_id=5508