10 เพลงสอนเด็กยอดนิยม

10 เพลงสอนเด็กยอดนิยม

1.เพลงสอนเด็ก – แมงมุมลายตัวนั้น

แมงมุมลายตัวนั้น

ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน

วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลลงจากบนหลังคา

พระอาทิตย์ส่องแสง ฝนแห้งเหือดไปลับตา

มันรีบไต่ขึ้นฟ้า หันหลังมาทำตาลุกวาว

2. เพลงสอนเด็ก – จับปูดำ ขยำปูนา

จับปูดำ ขยำปูนา

จับปูม้า คว้าปูทะเล

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล

จะโอละเห่นอนเปล หลับไป


Online Preschool Games

3. เพลงสอนเด็ก – อึ่งอ่าง

อึ่งอ่างมันนั่งข้างโอ่ง มานั่งหลังโก่งจะคอยกินมด

เด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปด เด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปด

จะกลายเป็นมดอาหารอึ่งอ่าง

4. เพลงสอนเด็ก – แตงโม

แตงโมผลใหญ่ ๆๆ เกิดขึ้นได้จากเม็ดแตงเม็ดเล็ก จำไว้นะพวกเด็ก ๆ จำไว้พวกเด็ก ๆๆ

เม็ดแตง เม็ดเล็กกลายเป็นแตงผลใหญ่

5. เพลงสอนเด็ก – เด็กเอ๋ย..เด็กดี ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน

หนึ่ง…นับถือศาสนา

สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น

สาม…เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

สี่…วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า…ยึดมั่นกตัญญู

หก…เป็นผู้รู้รักการงาน

เจ็ด…ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด…รู้จักออมประหยัด

เก้า…ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา

สิบ…บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา

เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ

6. เพลงสอนเด็ก – รำระบำชาวเกาะ

รำระบำชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ สายน้ำหลั่งไหล สายน้ำหลั่งไหล กระทบหาดทราย

ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังครื่นๆ

7. เพลงสอนเด็ก – ฉันเป็นกาต้มน้ำ

ฉันเป็นกาต้มน้ำ อ้วน เตี้ย ม่อ ต้อ

นี่คือหูของฉัน นี่คือพวยกางอ

ยามเมื่อน้ำมันเดือด…วู้.. ยามเมื่อน้ำมันเดือด

ยกฉันลงแล้วก็ชงฉันหน่อย

8. เพลงสอนเด็ก – ดื่ม ดื่ม ดื่ม

ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ ดื่ม แล้ว อย่าทำเลอะเทอะ ดื่มแล้ว อย่าทำเลอะ

เทอะ ดื่ม นมเยอะ ๆ ร่างกาย แข็งแรง เย้ๆ( ซ้ำ)

9. เพลงสอนเด็ก – ช้าง

ช้างๆๆ น้องเคยเห็นช้างรึเปล่า

ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆเรียกว่างวง

มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหูมีตา หางยาว

10. เพลงสอนเด็ก – กำมือขึ้น

กำมือขึ้นแล้วหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา

กำมือขึ้นแล้วหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล่

กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล่

ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว

ยางฝึกจับดินสอแนะนำและออกแบบโดยนักกิจกรรมบำบัด จากประเทศอเมริกา

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดเขียนภาพยางฝึกจับดินสอ รุ่น Softยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell

ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Mini ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Shell