วิธีการใช้ยางฝึกจับดินสอ จาก The Pencil Grip

เราได้นำภาพงานแสดงเครื่องเขียนในประเทศอเมริกา ซึ่งยางฝึกจับดินสอ The Pencil Grip ได้ไปร่วมงานนี้ด้วย เราได้นำภาพวิธีการใช้ยางฝึกจับดินสอ รุ่น Soft ซึ่งเป็นการนำเสนอต่อผู้สนใจที่มาเยี่ยมชมบูท  ท่านสามารถดูข้อมูลยางฝึกจับดินสอเพิ่มเติมได้จากเวบไซต์ของเรา